პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
5.4%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა

ყველაზე დაბალი პროცენტი

პირველი სესხის მაქსიმუმი
5000 ლარი
სესხის ვადა
1-36 თვე
სესხის ოდენობა
500-5000 ლარი
სესხის პროცენტი
--%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
უზრუნველყოფის გარეშე
პირველი სესხის მაქსიმუმი
3000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 12 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 3.56%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
1 - 24 თვე
სესხის ოდენობა
50-10 000 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი 0%
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა

არ რიცხავთ 1 თეთრს

პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 30 თვემდე
სესხის ოდენობა
250-5000 ლარი
სესხის პროცენტი
10.5% დამ თვეში
მინიმალური ასაკი
23 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 დან
სესხის ვადა
3 - 72 თვემდე
სესხის ოდენობა
1000-27000ლ
პროცენტი
ინდ.
მინიმალური ასაკი
18 წელი
უპირატესობა
ავტო სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
1-24 თვემდე
სესხის ოდენობა
50-1000 ლარი
სესხის პროცენტი
5.86%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
ყველაზე დაბალი პროცენტი