პირველი სესხის მაქსიმუმი
4000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
400-4000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
3.49%-დან 3.96%
მინიმალური ასაკი
23 წელი
უპირატესობა
მინიმალური შემოსავალი 100 ლარი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 36 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-5000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5.3% (60-100%)
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
3000 ლარი
სესხის ვადა
1 - 24 თვე
სესხის ოდენობა
300-3000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5,85% (100%)
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
მომენტალური პასუხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვე
სესხის ოდენობა
500-3000 ლარი
<
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
3.46% (
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა

ახალი სესხი

პირველი სესხის მაქსიმუმი
3000 ლარი
სესხის ვადა
1 - 24 თვე
სესხის ოდენობა
300-3000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5,85% (100%)
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
მომენტალური პასუხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 30 თვემდე
სესხის ოდენობა
250-5000 ლარი
სესხის პროცენტი
10.5% დამ თვეში
მინიმალური ასაკი
23 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
61 დღე
სესხის ოდენობა
50 -1000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5.8% (100%)
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 5 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 36 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-5000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5.3% (60-100%)
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
წლიური ეფექტური
100%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 30 თვემდე
სესხის ოდენობა
250-5000 ლარი
სესხის პროცენტი
10.5% დამ თვეში
მინიმალური ასაკი
23 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50 -1000 ლარი
სესხის პროცენტი
5.86%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 5 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50 -1000 ლარი
სესხის პროცენტი
5.86%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 5 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
400 ლარი
სესხის ვადა
1-30 დღე
სესხის ოდენობა
50 -400 ლარი
სესხის პროცენტი
ინდ.
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 5 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 6% დან
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი

Feratum ონლაინ სესხი საქართველოში

პირველი სესხის მაქსიმუმი
3000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 12 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 3.56%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 6% დან
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი

პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
5.86 %
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 5 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
3000 ლარი
სესხის ვადა
1 - 24 თვე
სესხის ოდენობა
300-3000 ლარი
სესხის პროცენტი
5.85%
მინიმალური ასაკი
23 წელი
უპირატესობა
მომენტალური პასუხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
5 - 31 დღე
სესხის ოდენობა
50-1800 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 21%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
1 თეთრის გადარიცხვა არ არის საჭირო
პირველი სესხის მაქსიმუმი
300 ლარი
სესხის ვადა
1 - 45 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 600 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
სესხის ხანგრძლივობა 45 დღე
პირველი სესხის მაქსიმუმი
350 ლარი
სესხის ვადა
5 - 20 დღე
სესხის ოდენობა
50-350 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 20%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 -1000 ლარი
სესხის პროცენტი
სესხი 500 ლარამდე 0% ში
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
500 ლარი

უპროცენტოა


პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 6% დან
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
24 თვემდე
სესხის ოდენობა
50-1000 ლარი
სესხის პროცენტი
500 ლარი 0% ად
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
სესხი 700 ლარამდე 0% ში
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი: 0% განმეორებითი: 14%-მდე
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტო
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1-30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
250 ლარი 0%
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი 0% განმეორებითი 10-22%
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 30 თვემდე
სესხის ოდენობა
250-5000 ლარი
სესხის პროცენტი
10.5% დამ თვეში
მინიმალური ასაკი
23 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი

Feratum ახალი სესხი საქართველოში


საქართველოში ონლაინ სესხები ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტია,ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნის წამყვან კრედიტორებს სურთ ქართულ ბაზარზე მოხვედრა, ერთ-ერთი ასეთი კომპანია Feratum საქართველოში შემოვიდა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ეწევა საქმიანობას და ძალიან წარმატებულათაც.ეს ცვლილება ძალიან კარგი იქნება სესხებით მოსარგებლე ხალხისთვის,ვინაიდან ბაზარზე კონკურენცია გაიზრდება და კომპანიები ხალხის მოსაზიდათ ერთმანეთზე უკეთეს პირობებს შეთავაზებენ მომხმარებლებს. ეს კომპანია 2005 წლიდან ფუნქციონირებს,არის ხალხზე ორიენტირებული,არიან მაქსიმალისტები რაც იმით დასტურდება რომ მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვანი ქვეყნის ბაზარზე არიან შესულები. feratum ფუნქციონირებს ისეთ ქვეყნებში როგორებიცაა : პოლონეთი,რუმინეთი,ესპანეთი,რუსეთი ,შვედეთი,ხორვატია,გერმანია,ლარვია და სხვ.