პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 5.5% დან
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა

ყველაზე დაბალი პროცენტი


პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1-30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
5%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 15 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
5.5 %
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 5 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
6%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 10 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
24 თვემდე
სესხის ოდენობა
50-1000 ლარი
სესხის პროცენტი
500 ლარი 0% ად
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1000 ლარი
სესხის პროცენტი
5.86 %
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 10 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
სესხი 700 ლარამდე 0% ში
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში