პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
100-1000 ლარი
<
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5.4% (96.4%)
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
1 - 24 თვე
სესხის ოდენობა
50-10 000 ლარი
<
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა

არ რიცხავთ 1 თეთრს

პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5.4% (94.3%)
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა

ყველაზე დაბალი პროცენტი

პირველი სესხის მაქსიმუმი
3000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 12 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
6% (42%)
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
1000 დან
სესხის ვადა
3 - 72 თვემდე
სესხის ოდენობა
1000-27000ლ
პროცენტი
ინდ.
მინიმალური ასაკი
18 წელი
უპირატესობა
ავტო სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
1-24 თვემდე
სესხის ოდენობა
50-1000 ლარი
თვეში%(წლიურ.ეფექტ.)
5.86% (100%)
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
ყველაზე დაბალი პროცენტი