პირველი სესხის მაქსიმუმი
350 ლარი
სესხის ვადა
5 - 20 დღე
სესხის ოდენობა
50-350 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 20%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
5 - 31 დღე
სესხის ოდენობა
50-1800 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 21%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
1 თეთრის გადარიცხვა არ არის საჭირო
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 24 თვემდე

სესხის

ოდენობა
500-3000 ლარი
პროცენტი
თვეში 6% დან
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 -1000 ლარი
სესხის პროცენტი
სესხი 500 ლარამდე 0% ში
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
სესხი 700 ლარამდე 0% ში
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი: 0% განმეორებითი: 14%-მდე
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტო
პირველი სესხის მაქსიმუმი
300 ლარი
სესხის ვადა
1 - 45 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 600 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
სესხის ხანგრძლივობა 45 დღე
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1-30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
250 ლარი 0%
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
1 - 45 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
18 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
250 ლარი
სესხის ვადა
1 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 - 650 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 0%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
24 თვემდე
სესხის ოდენობა
50-1000 ლარი
სესხის პროცენტი
500 ლარი 0% ად
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
700 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50-1500 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი 0% განმეორებითი 10-22%
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
პასუხი 1 წუთში
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
5 - 30 დღე
სესხის ოდენობა
50 -1000 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი: 0% განმეორებითი: 8-19%-მდე
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
პირველი სესხი უპროცენტოა
პირველი სესხის მაქსიმუმი
2000 ლარი
სესხის ვადა
3 - 30 თვემდე
სესხის ოდენობა
250-2000 ლარი
სესხის პროცენტი
xxx
მინიმალური ასაკი
21 წელი
უპირატესობა
გრძელვადიანი სესხი
პირველი სესხის მაქსიმუმი
500 ლარი
სესხის ვადა
5 - 31 დღე
სესხის ოდენობა
50-1800 ლარი
სესხის პროცენტი
პირველი სესხი 21%
მინიმალური ასაკი
20 წელი
უპირატესობა
1 თეთრის გადარიცხვა არ არის საჭირო